top of page

Sociální podnik 
stavební práce

Vytváříme novou divizi - sociální podnik v oblasti stavebních a řemeslných prací.

Společnost bude podnikat v souladu s principy sociálního podnikání: 

Sociální prospěch

Zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin 

Se zahájením provozu bude ve společnosti zaměstnáno celkem 6 zaměstnanců z toho 4 tvoří znevýhodněné osoby (zejména osoby po výkonu trestu do 10 let).

Všichni zaměstnanci se svým unikátním způsobem podílejí na chodu a směřování podniku.

Znevýhodněným pracovníkům se dostává pravidelná psychosociální podpora z naší strany, čímž se snažíme jim usnadnit integrační proces při vstupu na trh práce. Počet osob z cílových skupin tak bude tvořit celkem 66,7 % ze všech zaměstnanců. Osoby z cílových skupin budou zaměstnány minimálně na 0,5 úvazku (máme však v plánu min. 0,7 úvazku).

Pozvanka-Supervize-v-socialni-praci_edited.jpg
stavebne-prace-uvod.jpg

Ekonomický prospěch

Podnik vytváří minimálně 30 % vlastních tržeb. Předpokládá se, že veškeré výnosy budou zajištěny tržbami za vlastní služby tj. provozování stavebního podniku (rekonstrukce, menší stavební práce). 

Reinvestice jsou plánovány na nákup stavebních potřeb a materiálů, na rozvoj znevýhodněných pracovníků a průběžné vzdělávání. Plán reinvestice je ve společnosti stanoven vždy na 3 roky dopředu.

V zakládacích dokumentech podniku jsme se také zavázali, že zisk podniku bude z více než 51 % využíván pro rozvoj sociálního podniku nebo jinak prospěšně v našem okolí. 

Enviromentální prospěch

V rámci interních směrnic deklarujeme, že prioritně využíváme nezávadné produkty, které nepřispívají k poškozování životního prostředí. Jednotliví zaměstnanci jsou se strategiemi seznámeni, pravidelně jsou proškolováni, aby při pracovní činnosti postupovali tak, aby byl provoz podniku co nejekologičtější. Zaměstnavatel jim bude nápomocen tím, že zajistí vhodné vybavení a materiál. Při pořizování spotřebičů je brán zřetel na energetickou úspornost. Při provozu bude snaha využívat co nejvíce recyklovatelných materiálů. 

Klientům doporučujeme ekologicky nezávadné produkty a materiály. Plánované vzdělávací akce odborného charakteru budou obsahovat témata efektivního využívání zdrojů, ekologické materiály a energeticky výhodné postupy. 

Místní prospěch

Prioritně se budeme ucházet o zakázky v okolí našeho sídla, jednak z důvodu potřeby naplnění kritéria a také z důvodu průzkumu trhu, kdy bylo na základě poptávkových serverů zjištěno, že poptávka významně převyšuje nabídku. 

Co se týče dodavatelů budou upřednostňováni místní dodavatelé.

Náš podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele a (je-li to možné) nakupuje od místních dodavatelů – tato skutečnost je zafixovaná interní směrnicí. 

Zaměstnáváním místních osob se zvyšuje provázanost nového podniku s místní komunitou, což může výrazně uspíšit další rozvoj podnikání a integraci znevýhodněné cílové skupiny.

1000_F_220926861_QDHeA8755X2lrNB8MUL2U7xpFU6Dqm37_edited.jpg
images_edited_edited_edited.jpg
ikona-spendliku-na-mape-izolovanych-na-pruhlednem-pozadi-symbol-ukazatele-znacka-polohy-na
bottom of page